Meet The Makers

An innovative collective of like-minded folks making useful and
enduring technology products

Vera Duncan

Founder & CEO

Launching an attractive and scalable website quickly and afforadably is important for modern startups — Stack offers massive value without looking ‘bargain-bin’.

İlhan Oğlakçıoğlu

Kurucu Ortak ( Back end developer. )

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960’larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

Josie Web

Head of Development

Launching an attractive and scalable website quickly and afforadably is important for modern startups — Stack offers massive value without looking ‘bargain-bin’.

Cameron Nguyen

Founder & CEO

Launching an attractive and scalable website quickly and afforadably is important for modern startups — Stack offers massive value without looking ‘bargain-bin’.

We’re always looking for talent

Got what it takes to work with us? Great! Send us a link to your resumé or portfolio to become part of our talent pool.

SEE JOB OPENINGS